<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat af generalforsamlingen den 27. februar

Skrevet lørdag d. 3. marts 2018

Der var mødt ca. 14 op til generalforsamlingen den 27. februar i kantinen på Brønderslev Gymnasium. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, hvor Else Marie Thrane blev valgt som ordstyrer. Formanden, Kirsten Bollerup, fremlagde beretning og Hans Voldgaard regnskabet. Derefter var der valg til bestyrelsen, hvor Mogens, Lene, Birgit og Kirsten Bollerup var på valg. Kirsten og Lene ønskede ikke genvalg, men Mogens og Birgit fortsætter i en ny toårig periode.
Der blev ikke valgt nye til bestyrelsen.
Hans Voldgaard fortsætter som suppleant.
Der var ikke kommet forslag til bestyrelse.
Under eventuelt fik Lene, der har været med i 3 år, og Kirsten, der har været formand for Hjerteforeningen i Brønderslev i 9 år, en gave som tak for deres arbejde i bestyrelsen. Begge sagde, at de gerne vil hjælpe en gang imellem.

Kirsten Bollerup har i sin tid som formand gjort et stort arbejde for Hjerteforeningen. Hun har bl.a. sørget for mulighed for Hjertemotion, indviet mange hjertestier i kommunen, oprettet gågrupper, samt igangsat Børnebørnenes Madværksted.

Bestyrelsen består nu af:
Birgit Sørensen
Kirsten Møller Jensen
Natasja Jensen
Mogens Christensen
Bent Andersen
Anni Jensen
Suppleant: Hans Voldgaard

IMG_4124 IMG_4125